Pentru donatii,
cei 2% din profit,
folositi formularul fiscal de mai jos

 

Formular de adeziune

 



Since 04/2011

 

Legea nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Versiune actualizată la data de 1 iulie 2011.

CAPITOLUL I

Obiectul legii, înţelesul unor termeni şi categorii de asigurare

Art. 1. - Prezenta lege reglementează: organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum şi a intermediarilor în asigurări, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor care desfăşoară activitatea în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea.

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

A. Definiţii comune



Litera A. a fost introdusă prin punctul 1. din Lege nr. 403/2004 începând cu 28.10.2004.

  1. activitatea de asigurare - activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată;
  2. Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 403/2004 începând cu 28.10.2004.
  3. asigurare - operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate;
  4. asigurat - persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul;
  5. asigurător - persoana juridică română autorizată în condiţiile prezentei legi să exercite activităţi de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine;>>>

Ordonanta de urgenta nr. 116/2000
pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii >>>

Ordonanta de urgenta nr. 51/2001
pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor >>>

Legea nr. 76/2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor>>>

Legea nr. 403/2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor >>>

Ordonanta de urgenta nr. 201/2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor >>>

Ordonanta de urgenta nr. 87/2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor >>>

Ordonanta de urgenta nr. 117/2007
pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor >>>

Legea nr. 162/2009
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 >>>


<<   1  2  3  4  5  6  7   >>