Pentru donatii,
cei 2% din profit,
folositi formularul fiscal de mai jos

 

Formular de adeziune

 Since 04/2011

 

Jurisprudenţa

SECŢIA I PENALĂ DECIZIA PENALĂ NR.12 A
Şedinţa publică de la 11.03.2011
ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI
Tribunalul constituit din:
PREŞEDINTE- T.A.
JUDECĂTOR - M.A.M
GREFIER - C I

ÎN NUMELE LEGII DECIDE:
Admite apelul declarat de părţile civile N.A. (cu domiciliul în Bucureşti), N.M. (cu domiciliul în Bucureşti), N.M. (cu domiciliul în Bucureşti) şi C.D.A.(cu domiciliul în Bucureşti) >>>

SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ Nr 119
Şedinţa publică de la 03.02.2011

JUDECĂTORIA BUZĂU
Completul compus din
PREŞEDINTE M.G.
Grefier E.F.

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE
Respinge cererea având ca obiect disjungerea cauzei formulată de părţile civile , prin apărător.
în baza art. 178 alin. 1,2 şi 5 Cod penal cu aplicarea art. 320/1 Cod penal, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 202/2010, condamnă inculpatul Ţ.I.T fiul lui Gheorghe şi Jeni, născut >>>

DECIZIA PENALĂ NR.83/R
Şedinţa publică de la 17.01.2011
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ
Curtea compusă din :
PREŞEDINTE : V.B.
JUDECĂTOR : C.V.
JUDECĂTOR: N.S.
GREFIER : O.C.B.

ÎN NUMELE LEGII DECIDE:
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul R.R.împotriva deciziei penale nr.707/A/10.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în dosarul >>>

SENTINŢA PENALĂ NR. 2098
Şedinţa publică de la 16.12.2010

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI JUDEŢUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

Preşedinte - V.B.F.
Grefier - A.L.E.

ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE:
Condamnă pe inculpatul R.C., fiul lui Dumitru şi Silvia, născut la data de 20.01.1966 în oraş Vălenii de Munte, jud.Prahova, cetăţean român, studii 8 clase, fără antecedente penale, >>>

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2387
Şedinţa publică de la 08.12.2010

JUDECĂTORIA PITEŞTI SECŢIA PENALĂ

Completul compus din:
PREŞEDINTE G.I.
Grefier F.S.

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE
In baza art. 178 alin. 1,2 C. pen. condamnă pe inculpatul D.S, fiul lui Ion şi Eugenia, născut la 23.05.1977 în Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în jud. Argeş, CNP 1770523xxxxxx, >>>

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2367
Şedinţa publică de la 06.12.2010

JUDECĂTORIA PITEŞTI SECŢIA PENALĂ
Completul compus din:
PREŞEDINTE I.S-C.
Grefier E.S.

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE
Condamnă pe inculpata P.S.M, fiica lui Florea şi Dumitra, născută la data de 22.12.1984 în Mun. Piteşti, jud. Argeş, domiciliată în Mun. Piteşti, jud. Argeş, CNP 2841222xxxxxx, la pedepsele >>>


 1  2  3