Pentru donatii,
cei 2% din profit,
folositi formularul fiscal de mai jos

 

Formular de adeziune

 Since 04/2011

 

Patrula şcolară rutieră

Patrulele şcolare de circulaţie se înfiinţează în baza dispoziţiilor Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, precum şi ale art.29 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Patrula rutiera
 
Patrula şcolară de circulaţie reprezintă o formă concretă de educaţie rutieră prin care elevii pot transpune în practică, în condiţii reale de trafic, cunoştinţele privind circulaţia pe drumurile publice.
Patrulele şcolare de circulaţie se organizează de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în unităţile de învăţământ şi sunt formate din elevi din clasele V – XII.
În fiecare unitate de învăţământ se pot înfiinţa una sau mai multe patrule şcolare de circulaţie funcţie de numărul elevilor din unitatea de învăţământ, intensitatea traficului rutier din zonă şi modul de organizare a programului de învăţământ.
 
Patrula şcolară de circulaţie va avea, obligatoriu, în componenţa 6 membri, 3 fete si 3 băieţi, selecţia acestora făcându-se, cu precădere dintre membrii echipajelor participante la fazele comunale, orăşeneşti, municipale, zonale, judeţene.

Membrii patrulelor şcolare trebuie să cunoască şi să respecte normele rutiere, să fie un exemplu de disciplină şi conduită în şcoală şi să se bucure de autoritate şi respect din partea colegilor. În alcătuirea patrulelor şcolare de circulaţie se va avea în vedere ca membrii acestora să aibă vârsta minimă de 11 ani, pentru a asigura supravegherea copiilor la intrarea şi ieşirea de la cursuri.


Citeste regulamentul